Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Felhívások
Hirdetmény lakossági fórumról
2017. június 02. péntek, 09:29
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Pusztaszabolcs Város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan. Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Pusztaszabolcs lakossága és a pusztaszabolcsi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. június 2-tól - 2017. június 22-ig.
hirdetmény

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Komposztáló ládára
2017. május 23. kedd, 10:13
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Komposztálási Program, Pusztaszabolcs
2017.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
a környezetvédelem és a környezettudatos szemlélet előmozdítása érdekében pályázatot hirdet
30 db komposztálóláda
kiutalására.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Pályázók köre:

A 2017. évi Komposztálási programban komposztálóláda kiutalására pályázhat valamennyi Pusztaszabolcson érvényes lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki Pusztaszabolcs város közigazgatási területén kertes ingatlan tulajdonosa/használója.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek, akik a kiskert mozgalomban részt vesznek, továbbá akik települési vetőmag támogatásban részesültek a 2017. évben.

A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:

A pályázatokat a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati űrlapon kell beadni. A pályázati űrlaphoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát, továbbá Nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

A pályázatok benyújtásának helye: személyesen a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) vagy postai úton Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Értéktár Bizottságának címezve (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 9. (péntek) 12 óra

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Értéktár Bizottsága bírálja el 2017. év júniusi soros bizottsági ülésén. Az elbírálás során a bizottság azt vizsgálja, hogy a pályázó előnyben részesíthető-e, továbbá figyelembe veszi a pályázatok beérkezésének sorrendiségét.

A komposztálóláda kiutalásának feltétele, hogy a pályázó vállalja a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság által a komposztálásról szóló előadáson való részvételt.

A kiutalást követően a komposztálóláda a Támogatott személy tulajdonába kerül, a láda fenntartási ideje 3 év, mely időszak alatt a rendeltetésszerű használatát a Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a bizottság azt tapasztalja, hogy a Támogatott személy nem a kiutaló határozatban foglaltak szerint használja a komposztálóládát, úgy az köteles annak értékét az Önkormányzat részére megfizetni.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Értéktár Bizottsága

pályázati űrlap
szakmai tájékoztató a komposztálásról

 
Ajánlattételi felhívás - iskolatej program
2017. május 05. péntek, 10:42
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat az óvoda- és iskolatej programozásáról szóló 21/2017. IV.26. FM rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé: Ajánlattételi felhívás.
 
Gyomírtást végez a MÁV Zrt.
2017. május 03. szerda, 12:07
Magyar Államvasútak Zrt. megkeresése alapján értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Pusztaszabolcs teljes vágányhosszán vegyszeres gyomírtást végeznek 2017.05.03-2017.05.09. között. Részletes tájékoztatás az alábbi felhívásban található!
 
Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtéséről
2017. április 05. szerda, 08:37
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELKÜLÖNÍTETT ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS RENDSZERÉRŐL
A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017-es évben folytatja a lakosságnál keletkezett elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék háztól történő gyűjtését, azokon a településeken is, amelyeken úgynevezett kétkukás gyűjtési rendszert alkalmazunk. A gyűjtési napokról a Vertikál, illetve a Dészolg Kft. honlapján településenként szállítási naptárt tettünk közzé.
A szállítási naptárat egy lakossági tájékoztatóval, valamint a 2017-es gyűjtési jogosultságot igazoló kukamatricával együtt, közvetlenül postai úton valamennyi partnerünknek megküldünk.
A zöldhulladék kihelyezésének módja:
A zöldhulladékokat a lakosság kizárólag a közszolgáltató által rendszeresített, biológiailag lebomló zsákokban, az ágakat, metszési nyesedékeket, max. 70 cm hosszúságra vágva, kizárólag kötegelve helyezheti ki.
A szolgáltató elszállítja továbbá azt a zöldhulladékot az előre meghirdetett szállítási napokon, melyeket a lakók külön erre a célra rendszeresített saját edényükben helyeznek ki és az edényt ellátják zöldhulladék felirattal.
Kérjük, hogy a szállítás napján, reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanuk elé a zöldhulladékaikat, melyet külön ezek gyűjtésére indított járattal szállítjuk el.
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot vagy egyéb nem oda való anyagokat (veszélyes hulladék, építési – bontási hulladék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes hulladékot) találnak, a zsákot nem szállítjuk el.
A Vertikál emblémával ellátott zöldhulladék zsákból 1 db-ot Társaságunk március végéig eljuttat valamennyi szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonoshoz. 2017-ben további 7 db zsákot biztosítunk ingyenesen, melyeket 2017. április 18-át követően, ügyfélszolgálatainknál vehetik át.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt
 
Hirdetési lehetőség a Szabolcs Híradóban
2017. március 21. kedd, 10:36


Kedves Intézményvezetők, Civil szervezeti Vezetők, Hirdetők, Szolgáltatók!

Szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy hamarosan 2017.05.29.-én a Szabolcs Híradó júniusi számának lapzártája lesz!

Kérek mindenkit, hogy a zárás időpontját tartsa be, hogy a nyomtatási ütemtervet tartani tudjuk.

Az újság megjelenése június 9-10. körül várható.

Legközelebbi lapzártánk 2017. július 31. lesz, tehát júliusban nem fog újság megjelenni, csak augusztus 9-10. körül.

Hirdetési lehetőségeink változtak, a hirdetési felületek ára 5000,- Ft+ Áfa ártól kezdődik.

Megszűnik a feláras hirdetés, ez az ár a 4 színes, fotó minőségű hirdetést tartalmazza.

Kérem, hogy a hirdetési anyagot jó minőségben, a fotókat külön csatolva juttassák el a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Hirdetések esetén tervezési díjat nem számolunk fel.

Fekete-fehér apróhirdetés ára 500,- Ft + Áfa, /180 leütés.

Közérdekű hirdetést, rendezvényplakátot ingyen jelentetjük meg.

Gratulációt, köszöntést, baba születését szintén ingyen jelentetjük meg.

Köszönetnyilvánítás, gyászjelentés: 600,- Ft + Áfa,

Hirdetéseit leadhatja a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen, a 0630/845-0978-as telefonszámon,
valamint a Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalában a 17-es irodában, H-SZ: 9-15 óráig, P: 9-12 óráig
 
Drv. Zrt tájékoztatója az új számlázási rendről
2017. február 06. hétfő, 09:12
Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
 
Bursa Hungarica
2016. október 04. kedd, 09:41

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot. Az "A" és a "B" típusú pályázati kiírások honlapunkról letölthetők.

 


Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album056.jpg