Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal

Civil szervezetek

Pusztaszabolcs életében jelentős szerepet játszanak a különböző alapítványok, egyesületek. A szervezetekről részletesebb bemutatót olvashat a bal menüsor hivatkozásában.

Civil szervezetek és tevékenységük

Ssz.

Civil szervezet, egyesület megnevezése

Alakulás éve

Fő tevékenységi kör szerinti besorolás

Tagok létszáma

1.

önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs

1924

tűzvédelmi feladatok

30

2.

Pusztaszabolcsi Sport Club

1927

Futball

150

3.

Pusztaszabolcsi Polgárőrség

1992

bűnmegelőzés

36

4.

Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub

1992

fiatalok és kezdő kutyások oktatása

38

5.

Erőnlét Sportegyesület Pusztaszabolcs

2004

Erőemelés

25

6.

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület

2005

szabadidősport

140

7.

Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja

1995

Szociális segítségnyújtás

8

8.

Harmónia Nyugdíjas Egyesület

2005

Szabadidő hasznos eltöltése

25

9.

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány

1998

hagyományok ápolása

7 tagú kuratórium

10.

Egészségért Alapítvány

1993

egészségvédelem

 

11.

Józsefes Gyermekekért Alapítvány

1998

Iskolás gyermekek segítése

5 tagú kuratórium

12.

A „Nyelvi Kultúráért”Alapítvány

1995

nyelvi kultúra ápolása

5 tagú kuratórium

13.

Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület

1999

kulturális értékek ápolása

18

14.

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület

2001

ismeretterjesztő előadások szervezése, véleményezés

22

15.

Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete

2006

küzd a betegség ellen

21

16.

örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület

1994

szabadidősport

90

17.

Cikola SC Sportegyesület

2002

Labdarúgás

22

18.

Manóvár Óvodáért Alapítvány

2006

Manóvár Óvoda fejlesztése

4 tagú kuratórium

19.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pusztaszabolcsi Szervezete

2003

fogyasztóvédelem

10

 

 

 

 

összesen:

656


A nagyközség rendezvényei

Pusztaszabolcs legnagyobb idegenforgalmi látványosságai a minden évben megrendezésre kerülő Szabolcs Napok rendezvénysorozata (minden év júliusának utolsó hétvégéjén), az Életmód és Szenvedélyek Napja (minden év augusztus 20-a körül). A település talán legvonzóbb rendezvénye az ún. „Orgonakoncert-sorozat”, amelyet hagyományosan az évben folyamatosan tartanak. Külföldi látogatók és a környező települések lakosai mindhárom rendezvényt nagy számban látogatják. A helyi kb. 1000 fős látogatói kör 100-200 fős környező települési vendéggel, valamint 10-20 fős külföldi vendégsereggel egészül ki.

A Szabolcs napok főbb állandó rendezvényei:
- zenei koncertek, éjszakai kalandtúra, sportversenyek (duatlon, asztalitenisz, kosárlabda) elismerő címek átadása, kiállítás megnyitók, egyesületi bemutatók, könyvbemutatók, utcabál, tűzijáték, gyermekműsorok, kézműves bemutatók.

Az Életmód és Szenvedélyek Napja főbb állandó rendezvényei:
- asztrológia bemutató, természetgyógyász előadása, sportversenyek (szkanderbajnokság, erőemelő-verseny, játékos vetélkedő), szabadtéri főzés, orvosi tanácsadás, szenvedélybetegségek leszokását segítő előadások, tűzijáték, táncház.

Az Orgonakoncert-sorozat Magyarország legrégebbi barokk orgonáján:
- változatos előadók orgonaműveket adnak elő. 2006-ban Bódiss Tamás, Varga Petra, Jakab Hedvig, Kovács Szilárd, Sirák Péter, Szilágyi Gyula, Alföldy-Boruss Csilla, Méhes Balázs, Hock Bertalan, Zászkaliczky Tamás, Finta Gergely, Kovács Róbert, dr. Enyedi Pál művészek válogattak többek között Bach, Mozart, Handel, Haydn műveiből.

További kiemelt települési rendezvények:

 • Színházi Esték Pusztaszabolcson (évente 4-5 színházi előadás)
 • Március 15-i, október 23-i ünnepség
 • Polgári Egyesület előadás sorozata (évente 8-10 előadás a közösségi házban)
 • Június 4. Trianoni emlékezés
 • Kistérségi expó (térségi rendezvény)

Pusztaszabolcs hitélete, történelmi egyházi szervezetei

A település népességének vallási tagozódásáról, illetve felekezeti hovatartozásáról a legfrissebb adatok a 2001. évi népszámlálásból meríthetők. A válaszadók 48,6%-a római katolikus, görög katolikus 0,6%,  református 9,6%, más egyházhoz, illetve felekezethez tartozik a népesség 0,9%-a.

Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia
Pusztaszabolcson a múlt század első felében a vasúti pályaudvar fejlődésével, a lakótelep kialakításával egyre nagyobb igény jelentkezett a rendszeres lelkipásztori szolgálat ellátására. 1925-ben még csak havonként tartottak szentmise az iskolában, 1928 karácsonyán már barakk-kápolna áll, az egyházközség pedig helyi káplánsági rangot kap, önálló anyakönyvezéssel. Az első helyben lakó káplán Halmos Béla, őt Paróczay Sándor követi 1931-től, aki megkezdi a plébánia szervezését. Zichy Lívia Klára grófnő földet adományoz a plébániának, ahol vitéz Irsy László budapesti építész tervei szerint kezdődik meg az építkezés 1936. október 1-jén. 1942. november 5-én, Szent Imre ünnepén került sor a templom felszentelésére, amit Shovy Lajos megyéspüspök végzett. Az oltárt Nordio Nazareno olasz kőfaragó mester műhelye készítette, az oltárképet Konrád Ignácz budapesti művész festette. Az esztergomi ferencesektől vásárolt orgona szállítását és felállítását Tattinger János érsekújvári orgonaszerelő végezte. 2002-ben a Nemzeti Kulturális Alap műemlékorgona-restaurálási programja segítségével kezdődhetett meg az orgona megmentése. A hangszer Magyarország legrégebbi (kora barokk) és legteljesebb állapotban megőrződött kétmanuálos, hátuljátszós nagyorgonája, amelyet Liszt Ferenc is használt. A hangszer most ismét eredeti szépségében pompázik, a Pažický-féle átalakítással (1778) létrejött állapotába visszaalakítva.
A Pusztaszabolcsi Plébánia a Székesfehérvári Egyházmegye plébániai központjai között szerepel, működése teljes, minden nap van szentmise, illetve minden egyházi ünnepet liturgia szerint megtart. Az egyházi feladatokat a helyben lakó plébános – Baltási Nándor – látja el, aki tevékenységével a helyiek mellett Besnyő és Beloiannisz település hívő közösségét is szolgálja. A templom évente 13 alkalommal ad otthont orgonahangversenynek, egyházközségi és általános iskolai hitoktatást tart, a cserkész csoport 25 főt számlál. önkormányzati támogatással tartja fenn a Boldogasszony Közösségi Házat, amely változatos (baba-mama klub, torna, tánc, Polgári Egyesület előadásai, fogyatékosok találkozója, községi karácsonyi és húsvéti műsor, egyházközségi találkozó fiatal házasok és gyermekeik részére) települési programok helyszíne.

A felújított barokk orgonaReformátus Gyülekezet


A pusztaszabolcsi református gyülekezet egyre erősödő tevékenysége a hitéleten túl a település civil szervezeteiben kifejtett tevékenységében is megmutatkozik. A jelenleg mintegy 200 aktív hívő lelkésze Tverdota-Vass Edit Szeréna. Pusztaszabolcson 1935-ben épült a templom, előtte Iváncsa szórványa volt. 1940-től volt lelkésze a gyülekezetnek Széles Sándor személyében. 1969-től Szabadegyházáról, majd 1975-1982-ig Sárkereszttúrról gondozta a gyülekezetet Tóth Sándor lelkész. 1971-ben a Magyar utca és az Adonyi út sarkán lévő parókia eladásával a település elveszítette egy időre a lehetőségét, hogy helyben lakó lelkésze legyen. 1982-től ismét Iváncsa szórványaként működik, és egyre kevesebb az istentiszteletekre járók száma is. 1989-90-es év fordulatot hoz abban a vonatkozásban, hogy azóta két csoportban működik református hitoktatás a mindenkori iskolavezetés segítő szándékának is köszönhetően. Az 1990-es évek közepétől felpezsdül a hitélet, egyre többen vesznek részt az istentiszteleteken, jelenleg gyermekek, fiatalok, a középkorosztály és idősek egyaránt megtalálhatók az alkalmakon. A Biblia jobb megismerésérének igénye azt eredményezte, hogy 2005 szeptemberétől rendszeresen tartanak bibliaórát a MÁV iskolában. örvendetes, hogy az évekig szünetelő esküvők száma is növekszik. Szinte minden második esztendőben van konfirmáció a pusztaszabolcsi kistemplomban, és a karácsonyi ünnepélyen résztvevők száma is növekvő tendenciát mutat. A nagyközségben élő, ám szórványként létező kis gyülekezet nagy vágya, hogy helyben lakó lelkésze legyen. További információk: http://pusztaszabolcsireformatus.hu/
Kiadványok, kommunikáció

Pusztaszabolcson az információ áramlás a lakosság és az érdeklődő közvélemény hírekkel történő ellátását jelenti. A pusztaszabolcsi önkormányzat havi rendszerességgel jelenteti meg kiadványát „Szabolcs Híradó” címmel, ami a lakossági informálás egyik legfőbb eszköze. (Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város önkormányzat Képviselő-testülete, Főszerkesztő: Czöndör Mihályné, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel.: 06/20/398-8557, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
2004. január 1-jén megkezdte működését a településen a TÓ TÉVÉ videostúdiója (Gárdony, Szabadság u. 30/B. – Főszerkesztő: Máté G. Péter). Kéthetente félórás műsorral jelentkeznek Pusztaszabolcsról, valamint folyamatos képújságot is sugároznak. A televízió internetes elérhetőségei: www.toteve.fw.hu, www.emgepe.fw.hu.
A nagyközség megjelenik a világhálón is, színes, információkban gazdag internetes oldalai a www.pusztaszabolcs.hu és a www.infoszabolcs.hu címek alatt érhetők el.
2004-ben a Forrás Kiadó megjelentette Pusztaszabolcs Zsebkalauzát. A kiadvány tartalmaz egy információs térképet Pusztaszabolcsról, valamint egy háromnyelvű (magyar, német, angol) rövid leírást a település elhelyezkedéséről, történelméről, látnivalóiról, nevezetességeiről. Fontos információhordozók továbbá a fejér megyei – főként idegenforgalmi célzatú – promóciós kiadványok, melyekben Pusztaszabolcs is megjelenik.
A székesfehérvári Fehérvár Rádióval is szerződést kötött az önkormányzat. Havonta fél órában a polgármesterrel készített interjúban bemutatásra kerülnek az elmúlt havi események. A megyei újsággal (Fejér Megyei Hírlap) jó a kapcsolat, a tudósítók a képviselő-testületi üléseken rendszeresen rész vesznek, arról rendre tudósítanak.
A lakossági információ áramlását és azok cseréjét biztosítják a lakossági fórumok is. Közmeghallgatáson a lakók véleményét rendszeresen kikérik a fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban. Nyilvánosak a képviselőtestületi és bizottsági ülések, amelyek kábeltelevíziós közvetítése is megvalósult. Pusztaszabolcs több pontján információs táblákat helyezett el a képviselő-testület.
Pusztaszabolcsról az elmúlt évtizedekben több monográfia is megjelent. Ezek az alábbiak:
 • Kádár Béla: Pusztaszabolcs Község rövid története (1970)
 • Zsiday Csaba – Kádár Béla: 100 év krónikája – A mai Pusztaszabolcs (1981)
 • Darázsné Domonyik Katalin: Ó pusztám, te szép, te szép emlék (1999)
 • Darázsné Domonyik Katalin: Pusztaszabolcs múltja és jelene (2004)
 • Községtörténeti füzetek (sorozatszerkesztők: Czöndör Mihályné, Joó Katalin és Csányi Kálmán)

Testvérvárosi kapcsolat

Az önkormányzatnak németországi testvértelepülése van, Staufenberg tízezer lakosú, tíz településrészből tevődik össze, körjegyzőségi formában működik. A két település a partnertelepülési megállapodást 2000-ben írta alá. A megállapodás értelmében a következő kötelezettségeket vállalták egymás irányába:
 • A települések közötti tartós és folyamatos kapcsolattartás.
 • Magánszemélyek, csoportok, családok találkozásainak támogatása.
 • ünnepi alkalmak, kulturális és sportrendezvények szervezése.
 • Rendszeres szakmai találkozók.
 • Részvétel egymás társadalmi és kulturális eseményein.
 • Ismeretanyag és információ csere.
 • Éves munkaprogramok kidolgozása.
A települések kapcsolata élénk, ami különösen igaz volt 2004-es évre. Az első kiemelt esemény Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása volt, az alkalomból megrendezett ünnepségen megjelent Volker Zimmermann, Staufenberg polgármestere is. A történelmi esemény pillanatában – éjfélkor – a német település polgármestere oklevél átadásával köszöntötte Pusztaszabolcsot az Európai Unióban. A válasz és a köszönet nem váratott sokáig magára. A két település közötti közel 1200 km-es távot a 2004 nyarán egy 15 fős pusztaszabolcsi váltó futva tette meg, így vitték el a helyiek üdvözletét Németországba. A testvértelepülés honlapja a bal oldali menüsorból érhető el.

A pusztaszabolcsi váltó Staufenbergben

Sportélet

Pusztaszabolcs sportéletének egyik meghatározó sportága a labdarúgás. A jelenleg a megyei másodosztályban játszó csapat hosszú ideig a megyei első osztály meghatározó szereplője volt. A csapat hazai mérkőzéseire 200-300 néző jár el. Az önkormányzat a csapat működését anyagilag is támogatja.
A másik élsport Pusztaszabolcson az erőemelés. A csapatot országos szinten is komolyan jegyzik. Az „Erőnlét” Sportegyesület tagjai között találhatunk többszörös magyar bajnokokat, és világbajnoki 5. helyezett sportolót is.
Ezen kívül még meg kell említeni az örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület gyermek aerobikosait és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület karate szakosztályát. Mindkét szakosztály rendkívül eredményes tevékenységet folytat.
A versenysport mellett jelentős hagyományai vannak a szabadidős sporttevékenységeknek is. A szabadidősport szervezésével foglalkozó egyesületekről a civil szervezetek között közöltünk részletesebb információkat.
Pillanatképek a nagyközség sportéletéből


 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album058.jpg