Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények - Oldal 2 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Pusztaszabolcs hitélete, történelmi egyházi szervezetei

A település népességének vallási tagozódásáról, illetve felekezeti hovatartozásáról a legfrissebb adatok a 2001. évi népszámlálásból meríthetők. A válaszadók 48,6%-a római katolikus, görög katolikus 0,6%,  református 9,6%, más egyházhoz, illetve felekezethez tartozik a népesség 0,9%-a.

Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia
Pusztaszabolcson a múlt század első felében a vasúti pályaudvar fejlődésével, a lakótelep kialakításával egyre nagyobb igény jelentkezett a rendszeres lelkipásztori szolgálat ellátására. 1925-ben még csak havonként tartottak szentmise az iskolában, 1928 karácsonyán már barakk-kápolna áll, az egyházközség pedig helyi káplánsági rangot kap, önálló anyakönyvezéssel. Az első helyben lakó káplán Halmos Béla, őt Paróczay Sándor követi 1931-től, aki megkezdi a plébánia szervezését. Zichy Lívia Klára grófnő földet adományoz a plébániának, ahol vitéz Irsy László budapesti építész tervei szerint kezdődik meg az építkezés 1936. október 1-jén. 1942. november 5-én, Szent Imre ünnepén került sor a templom felszentelésére, amit Shovy Lajos megyéspüspök végzett. Az oltárt Nordio Nazareno olasz kőfaragó mester műhelye készítette, az oltárképet Konrád Ignácz budapesti művész festette. Az esztergomi ferencesektől vásárolt orgona szállítását és felállítását Tattinger János érsekújvári orgonaszerelő végezte. 2002-ben a Nemzeti Kulturális Alap műemlékorgona-restaurálási programja segítségével kezdődhetett meg az orgona megmentése. A hangszer Magyarország legrégebbi (kora barokk) és legteljesebb állapotban megőrződött kétmanuálos, hátuljátszós nagyorgonája, amelyet Liszt Ferenc is használt. A hangszer most ismét eredeti szépségében pompázik, a Pažický-féle átalakítással (1778) létrejött állapotába visszaalakítva.
A Pusztaszabolcsi Plébánia a Székesfehérvári Egyházmegye plébániai központjai között szerepel, működése teljes, minden nap van szentmise, illetve minden egyházi ünnepet liturgia szerint megtart. Az egyházi feladatokat a helyben lakó plébános – Baltási Nándor – látja el, aki tevékenységével a helyiek mellett Besnyő és Beloiannisz település hívő közösségét is szolgálja. A templom évente 13 alkalommal ad otthont orgonahangversenynek, egyházközségi és általános iskolai hitoktatást tart, a cserkész csoport 25 főt számlál. önkormányzati támogatással tartja fenn a Boldogasszony Közösségi Házat, amely változatos (baba-mama klub, torna, tánc, Polgári Egyesület előadásai, fogyatékosok találkozója, községi karácsonyi és húsvéti műsor, egyházközségi találkozó fiatal házasok és gyermekeik részére) települési programok helyszíne.

A felújított barokk orgonaReformátus Gyülekezet


A pusztaszabolcsi református gyülekezet egyre erősödő tevékenysége a hitéleten túl a település civil szervezeteiben kifejtett tevékenységében is megmutatkozik. A jelenleg mintegy 200 aktív hívő lelkésze Tverdota-Vass Edit Szeréna. Pusztaszabolcson 1935-ben épült a templom, előtte Iváncsa szórványa volt. 1940-től volt lelkésze a gyülekezetnek Széles Sándor személyében. 1969-től Szabadegyházáról, majd 1975-1982-ig Sárkereszttúrról gondozta a gyülekezetet Tóth Sándor lelkész. 1971-ben a Magyar utca és az Adonyi út sarkán lévő parókia eladásával a település elveszítette egy időre a lehetőségét, hogy helyben lakó lelkésze legyen. 1982-től ismét Iváncsa szórványaként működik, és egyre kevesebb az istentiszteletekre járók száma is. 1989-90-es év fordulatot hoz abban a vonatkozásban, hogy azóta két csoportban működik református hitoktatás a mindenkori iskolavezetés segítő szándékának is köszönhetően. Az 1990-es évek közepétől felpezsdül a hitélet, egyre többen vesznek részt az istentiszteleteken, jelenleg gyermekek, fiatalok, a középkorosztály és idősek egyaránt megtalálhatók az alkalmakon. A Biblia jobb megismerésérének igénye azt eredményezte, hogy 2005 szeptemberétől rendszeresen tartanak bibliaórát a MÁV iskolában. örvendetes, hogy az évekig szünetelő esküvők száma is növekszik. Szinte minden második esztendőben van konfirmáció a pusztaszabolcsi kistemplomban, és a karácsonyi ünnepélyen résztvevők száma is növekvő tendenciát mutat. A nagyközségben élő, ám szórványként létező kis gyülekezet nagy vágya, hogy helyben lakó lelkésze legyen. További információk: http://pusztaszabolcsireformatus.hu/

 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album034.JPG