Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása - Oldal 2 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
József Attila Általános Iskola

Az alapfokú képzést Pusztaszabolcson egy intézmény biztosítja: a József Attila Általános Iskola (Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.). Az egy intézményes általános oktatás kialakulásáig sok megoldáson és változáson át vezetett az út. Az 1920-as évek előtt a pusztákon (Szabolcs, Cikola) 1-1 tanteremben, osztályösszevonásban folyt az iskolai oktatás, valamint a központi MÁV iskola is időszakonként nyitva állt nem csak vasutas szülők gyermekei előtt is. 1930-ban egy barakk épületet hét tanteremmé alakítatott át a helyi elöljáróság. Ezt követően 1936-ban határozat írta elő új iskola felépítését, melyre 1937-ben 7440 pengővel pénzalapot létesített a képviselő-testület. 1944 októberétől 1945. április 8-ig a háború miatt szünetelt az oktatás. Az 1948. júliusi államosítást követő időszakban megindult a szakos tanítás. A bővülő gyermeklétszám miatt 1955 novemberében átadták az emeletes iskolát. Az iskola 1981. november 5-e óta viseli József Attila nevét. A nyolcvanas évek közepén felépült a tornacsarnok, a szennyvízderítő berendezés és nyolc tanteremmel az új iskolaszárny, valamint a bitumenes sportpálya.
Az iskola a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe veszik a gyermekek képességeit. Tanulóikat olyan légkörben nevelik, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek. Pedagógiai tevékenységük középpontjába az emberközpontú nevelést állítják, intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet végeznek. Ezek kereteit a korrepetálások, és szakkörök adják, ami a mindenkori tanulói igényekhez igazodik. Területei széleskörűek, a tanulók fejlődését teljesen átfogó, sokirányú szakismeretek átadása, sport, művészet, gondolkodást serkentő, manualitást fejlesztő tevékenységek lehetnek.

Általános Iskola fő épületLogopédia és szociálpedagógiai foglalkozásokat tartanak szakképzett pedagógusok közreműködésével. Az iskola egyéb szolgáltatások nyújtása céljából együttműködik például a Violin Zeneiskolával. A Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dunaújvárosi központtal működik. Annak érdekében, hogy helyben is lehetőség legyen a művészetoktatásra, a József Attila Általános Iskola a következő tagozatoknak ad helyet: zongora, furulya, gitár, dráma. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban pedig kihelyezett tagozatként indít festészet, drámajáték, zongora tanszakot.
Ezen kívül labdarúgás, karate edzések, játékos nyelvi tanfolyamok (angol, német, francia), számítógépes képzések (az informatikai laborban 21 számítógép biztosítja a képzés megfelelő színvonalát) színesítik az iskola oktatási kínálatát.
Az iskola sok vetélkedőt szervez, diákjai számos megyei és országos versenyen vesznek részt: József Attila szavalóverseny, mesemondóverseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Németh Margit matematika verseny, Varga Tamás matematika verseny, sakkverseny, megyei- területi- iskolai sportági diákolimpiák, Kazinczy Szépkiejtési verseny, Simogyi Zsigmond helyesírási verseny, kémia háziverseny, területi környezetismereti vetélkedő, Kisvakond, Tesztkódex, Titok Bt. levelezős versenyek több tantárgyból.
Különlegesség az ún. „iskolai szimbólum”: A tanévnyitó ünnepélyen minden első osztályos tanuló fogadalomtétel után iskolaszalagot kap, amelyet ünnepélyes keretek között a nyolcadik osztályosok kötnek fel nekik.
1998-ban megalapították a Józsefes Gyermekekért Alapítványt, mely fontos feladatául tűzte ki az iskola tanulóinak mindennemű szociális segítését. 2001. november 13-án megalakult az öreg Diákok Baráti Egyesülete. Célja az iskola anyagi, erkölcsi, tárgyi támogatása.

A tanulói létszám változása 1975-2006 között az általános iskolában

Az iskola korszerű tornacsarnokkal rendelkezik, melyet 2006-ban újított fel az önkormányzat. A tornacsarnok 18 x 36 m-es alaprajzi modul, acél váz szerkezetes, rácsos tetős csarnoképület falazott térelhatárolással, kislejtésű, hőszigetelt lapos tetővel, 8,40 m-es belmagassággal, 8,74 m-es párkány magassággal, határoló falakon üvegezett bevilágító és szellőző felületekkel. Alaprajzi külmérete 19,28 x 37,32 m. A játéktér egy légterű, 565 m2 alapterületű, középen függönnyel kettéválasztható kialakítású. A játéktérhez csatlakozik a 2 szintes kiszolgáló traktus, aminek a földszintjén található a kőközpont, szertár, nemeként elválasztott öltözők és vizesblokkok (zuhanyzó, mosdó, wc) és közlekedők, lépcsőház. Az emeleten szintén nemenként elválasztott öltözők és vizesblokkok valamit az orvosi szoba, közlekedők és lépcsőház található. A tornacsarnok földszintje a lépcsőházhoz kapcsolódóan össze van kötve az iskolaépület földszinti zsibongójával, így a z átjárás közvetlenül is biztosított. A tornacsarnok jól felszerelt, kielégíti a vonatkozó elvárásokat, kihasználtsága a diákokon kívül a lakosságot civil szervezeteket is számításba véve nagyon j, közel 100%-os. Az építmény teljes hasznos alapterülete 820m2.
Sportpálya: 14 ha területen fekszik, évente minősített. Kihasználtsága: mindegyik korosztályos bajnokságra alkalmas, valamint a lakosság tömegsport igényeit kielégíti valamint a község rendezvényeinek lebonyolítására is használható.

Az általános iskola felújított tornacsarnoka

  

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album043.jpg