Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Településszerkezet - Oldal 3 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Településszerkezet
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
Az önkormányzat tervi ellátottsága

A nagyközség rendezési tervei, azok jóváhagyó rendelete, határozata, elfogadás ideje

Megnevezés

A jóváhagyó rendelet, határozat

Elfogadás ideje

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv

356/2005. (XI. 24.) Kt. sz. határozat

2005. november 24.

Szabályozási terv

Pusztaszabolcs Nagyközségi
önkormányzat 6/2006. (II. 24.)
Kt. számú rendelete
Pusztaszabolcs településközpont
vegyes terület – Sport utca
környéke – részletes helyi építési

szabályozási előírásairól

6/2006. (II. 24.) Kt. számú rendelet

2006. február 23.

Helyi építési szabályzat

A helyi építési szabályzatról
szóló 8/2001. (III. 1.)
Kt. számú rendelet

8/2001. (III. 1.) Kt. számú rendelet

2001. február 28.


A nagyközség fejlesztési koncepciója, programja, egyéb tervei, programjai. A jóváhagyó határozat száma és elfogadásának ideje

Megnevezés

A jóváhagyó határozat

Elfogadás ideje

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési
koncepció

379/2003. (X. 30.)
Kt. számú
határozat

2003.
október 30.

Településfejlesztési
program

2003-2006 ciklusprogram

 


2003.
január 30.

Környezetvédelmi programok

Pusztaszabolcs Nagyközség
Hulladékgazdálkodási
Programja

291/2001. (XII.19.)
Kt. számú
határozat

2001.
december 19.

 


A hulladékgazdálkodásról
szóló 29/2001. (XII. 20.)
Kt. számú rendelet

29/2001. (XII. 20.)
Kt. Számú
rendelet

2001.
december 19.

 


Környezet védelméről
szóló 13/1994. (XII. 1.)
Kt. Számú rendelet

13/1994. (XII. 1.)
Kt. Számú rendelet

1994.
november 30.

Egyéb tervek, programok

Pusztaszabolcs
Nagyközségi
önkormányzat 3/2005.
(II. 1.) Kt. számú
rendelete a helyi hulladékgazdálkodási
tervről

3/2005. (II. 1.) Kt.
számú rendelet

2005. január 27.


A település tervi ellátottsága szempontjából meghatározó volt az 1964. évi III. tv. alapján készített egyszerűsített rendezési terv (1/1964. sz. Tanács rendelet). A törvényi kötelezettségnek megfelelően Pusztaszabolcs 356/2005. (XI. 24.) Kt. számú határozattal elfogadta az új településszerkezeti tervet. Az ágazati tervek közül a település rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel (3/2005. (II. 1.) Kt. számú rendelete) és programmal (291/2001. (XII.19.) Kt. számú határozat).
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján elkészült új, Helyi Építési Szabályzat (8/2001. (III. 1.) Kt. sz. rendelet) kiemelten kezeli a rohamosan fejlődő település infrastrukturális ellátottságának biztosítását (pl. útszerkezet), a településközpont szerepének erősítését, a vasúti főközlekedési csomópontot kiszolgáló szolgáltató centrum kialakítását. Kijelöli a gazdasági területek bővítési lehetőségeinek irányát. A szabályzat a településszerkezet további északkelet-délnyugat irányú fejlesztése mellett tesz hitet. Pusztaszabolcs Nagyközségi önkormányzat 6/2006. (II. 24.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs településközpont vegyes területére – Sport utca környéke – hozott részletes helyi építési szabályzatot.
2003-ban készült el a hosszú távú településfejlesztési koncepció (379/2003 (X. 30.) Kt. sz. határozat), melynek az elkövetkező 10-15 évre vonatkozólag a főbb jellemzői:
  • lakóterület fejlesztés irányainak meghatározása,
  • növekvő befektetői igény kielégítése (rakodóterület a vasúthoz közel),
  • szélerőmű parkok, valamint a Cikola-Nemzetek Völgye projekt helyének kijelölése.
A fejlesztési terv figyelmet fordít a szolgáltató és ipari szektor – az azóta megépült M6-os autópálya következtében kialakuló forgalomnövekedés és a jobb megközelítés miatt bekövetkező – erősödésére. Szerepel benne a települést elkerülő út terve is.
A településszerkezeti terv és a belterület részletes rendezési terve konkretizálja a településfejlesztési koncepció és a ciklusprogram elképzeléseit. Kiemelten kezeli a belvízelvezetés problémájának megszüntetését; szolgáltatási centrum kialakítását irányozza elő központi területen a sportpálya kiváltásával, és a sportpálya áttelepítésével, ezzel lehetőséget teremtve a szolgáltató épületek fejlesztésére és bővítésére.
Mind a megyei területrendezési tervvel1, mind a regionális fejlesztési koncepcióval2 összhangban áll Pusztaszabolcs várossá nyilvánítási pályázata, hiszen mindkét dokumentum középtávon (2001-2003) potenciális városként definiálta Pusztaszabolcsot.
Fejér Megye Területrendezési Tervének 71. oldalán a megyei terv szerint prognosztizálható, hogy felgyorsul Fejér megyében a városiasodási folyamat. A megyei terv véleménye az, hogy a városhiányos térségekben várhatóan várossá alakul Pusztaszabolcs. A megyei terv 73. oldalán a megye prognosztizált (távlati) települési rendszerét találjuk, amely egy kisvárosi gyűrűhálózat ábrás megjelenítésével várossá fejlődő településként definiálja Pusztaszabolcsot.
A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciójának 79. oldalán a 3.18-as ábrán a régió városhálózatában a térségben egyedül Pusztaszabolcsot jelölik meg potenciális városként.

1 Fejér megye területrendezési terve, Fejér Megyei Közgyűlés, VÁTI, 1999.
2 A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója, Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt., MTA RKK NYUTI, 1999.

 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album063.jpg