Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Településszerkezet Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Településszerkezet
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A jelenlegi településszerkezet kialakulása, mai jellemzői

Kezdetben a mai településközpont köré épültek a szórványos telepszerű épületegyüttesek, amelyek a XIX század végére épültek egybe a központi vasúti pályaudvar körül (ún. Ó-falu). Pusztaszabolcs lakossága az utóbbi 100 évben növekedett rohamosan. A második világháborút követően alakult ki a belterület észak-nyugati részén az összefüggő településterület ún. Újfalu). Az ide települőknek (vasutasoknak; azoknak, akik Budapest agglomerációjában kívántak élni) saját maguknak kellett, kell megteremteni a letelepedés feltételeit. A családi házas lakókörnyezet, átlagosan 300 négyszögöl telekmérettel lehetőséget biztosít a közeli városokban dolgozók számára akár a kikapcsolódásra, akár a családfenntartás kiegészítő tevékenységére. A vasút közelébe épített emeletes házak kivételével az egy-két szintes házak egységes településképet biztosítanak. Jól kiegészítik egymást a 80 éve épült vályogházak az utóbbi időszakban épült épületekkel.
Új építésű családi házak


A község templomai (előbb katolikus, majd a református) közvetlenül a II. világháború előtt épültek. A Szent Imrére felszentelt katolikus templom a községi térben való elhelyezése olyan különlegesség, amely egyedivé teszi a település szerkezetét.

A településközpont (vasutas) lakóházai és a lakótelep


Az egykori település mag a község templomávalA templom felszentelésekor került Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyet a pesti ferences templomban Liszt Ferenc is használt. Ez az orgona Magyarország egyik legrégibb ilyen hangszere. A sorompó mellett található kiállítási tárgyként egy régi 375 sorozatú gőzmozdony.
A helyi védettség alatt álló gőzmozdony

A település szerkezetét alapvetően meghatározza a vasúti csomópont köré települt szolgáltatás kör, valamint a modern, sakktáblás elrendezésű telekszerkezet.
Jellegzetes településrészlet, középen az oktatási komplexummal
(általános és középiskola és a sportcsarnok)A települést kettészeli a Budapest-Pécs vasútvonal, amelytől DK-re az Ófalu, attól ÉNy-ra az Újtelep található. Az Ófaluban régi típusú beépítéssel, szűkebb utcákkal találkozunk, míg a település kétharmadát kitevő újtelep sakktáblás szerkezetű úthálózat útjai jellemzően 25 méter szélességűek. A vasút mellé települtek a szolgálati lakások, házak, valamint a települést kiszolgáló kereskedelmi egységek többsége. Ezekre az alapokra épült a mai településközpont, melynek meghatározó elemei a rendezett és parkosított, városias környezetet eredményező panelházsor, az üzletsorok, a panzió; az igazgatási funkciók ellátását szolgáló épületek, a posta, a polgármesteri hivatal, a vasútállomás épülete, a rendőrőrs, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a piac. A településközpontban található továbbá az I. világháborús emlékmű, a rendezett millenniumi park, és a tágabb értelemben vett központ része a középiskola, a 600 fős általános iskola, az orvosi rendelők, az óvodák és a könyvtár is.

Milleniumi park


 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album017.jpg