Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Közlekedés, közműellátás - Oldal 4 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Közlekedés, közműellátás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Villamosenergia ellátás

A villamos-energiát 1960-ban vezették be a nagyközségbe. Az energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott, a helyileg jelentkező többlet energiaigények biztosítása megfelelő. A hálózat állapota jó, a közvilágítási hálózat rekonstrukciójára 2002-ben került sor az E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel közös összefogásban, több mint 10 millió forintos ráfordítás mellett. Az energiát az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Szolgáltatja.

Hulladékgyűjtés és -szállítás


A települési környezetminőség javításában elkötelezett Pusztaszabolcs tagja a Közép-Dunavidéki Hulladékkezelési Programnak. A 2006-ban kezdődött projekt Pusztaszabolcson a bezárt szeméttelep rekultivációját, a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének teljes kiépítését, valamint egy lakossági hulladékudvar kialakítását tartalmazza. A programnak köszönhetően a községben a hulladék kezelése megoldottnak tekinthető.
A település tisztaságáról a közterületeken elhelyezett gyűjtőkkel gondoskodnak. A szemétszállítás helyi rendszerét 2002. január 1-jétől az Európai Uniós normáknak megfelelő módon szabályozta. Ekkor határozta el az önkormányzat a helyi korszerűtlen hulladéklerakó bezárását. A heti egyszeri hulladékszállítást a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (telephelye: Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.) végzi.

Távközlés, hírközlés

A távközlési szolgáltatók közül Pusztaszabolcson mindhárom magyar mobilszolgáltató térségi ellátó toronnyal rendelkezik. Az INVITEL Zrt. a vezetékes hálózat szolgáltatója. A szolgáltatás problémamentes. A település egyéni távbeszélő-fővonalak száma 1089. A legközelebbi ügyfélszolgálat Dunaújvárosban található.
A távközlési szolgáltatás mellett a település önálló kábeltelevíziós rendszerrel is rendelkezik. A szolgáltató a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. (telephelye: Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.), továbbá jelen van az Antenna Hungária és a UPC mikrohullámú szolgáltatása is. A szolgáltatás jelenlegi állapotában a település 70%-ában hozzáférhető. A hálózatra jelenleg a lakásállomány 38%-a kapcsolódik, azonban a kábelen kínált szolgáltatások körének színesedésével további bővülés prognosztizálható. A települési önkormányzat önálló műsorral rendelkezik „Szabolcsi magazin” címmel. A műsort a szolgáltató a gárdonyi stúdiójából sugározza, amelyet a Velencei-tó partján és Székesfehérváron is fogni lehet.
Környezetvédelem – a környezeti hatások értékelése

Pusztaszabolcs rendelkezik környezetvédelmi rendelettel (13/1994.(XII.1.) Kt. sz. rendelet), amely meghatározza a település rendezettségének, a közterületek rendben tartásának fontosságát (járdák, utak tisztántartása, karbantartása), és a közterület használatot szigorúan szabályozza. Közterület felügyeletet hozott létre Pusztaszabolcson, melynek tevékenysége a környezetvédelmi rendelet betartására is kiterjed. A közterület-felügyelő munkájával elősegíti a rendezett településkép kialakítását.
Ugyanez a rendelet szabályozza a levegőtisztaság védelmét (égetés, parlagfű irtás), valamint a háziállattartást. Az önkormányzat célja a szabályok betartásával és betartatásával a lakosok komfortérzetének és a település képének javítása.
A Helyi Építési Szabályzat a természeti területnek minősülő Cikolai tavak és azok környezete növény és állatvilágának veszélyeztetése miatt a művelési ág változtatásának és a terület belterületbe vonásának tilalmát jelölte meg. Az önkormányzat célja a rendelet megalkotásával a festői szépségű táj egyedi arculatának megőrzése, hogy a jövőbeni idegenforgalmi központ fejlesztési elképzeléseinek megalapozottságát megtartsa.
A több tagban lévő erdők részben a Cikolai tavak körül koncentrálódnak, de megtalálhatók a belterületen és annak közvetlen környezetében is. Kiemelt szerepet kap a település ÉNY-i határán húzódó vízelvezető árok melletti levegő-tisztaságvédelmi véderdő.

Cikolai-tavak környékén védendő a növény és állatvilág 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album030.jpg