Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Közlekedés, közműellátás - Oldal 2 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Közlekedés, közműellátás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Belső úthálózat

A nagyközség úthálózatának jellemzői

Megnevezés

összesen (km)

Megoszlás (%)

összesből:

Megoszlás: összesből

önkormányzati (km)

Állami (km)

önkormányzati
(%)

Állami
(%)

Teljes úthossz

70

100

63

7

90

10

Ebből: belterületi

35,5

51

33,8

1,7

95

5

Belterületi szilárd burkolatú

15

42,3

13,3

1,7

89

11

Járda hossza

37

100

33,6

3,4

91

9

Ebből: kiépített

37

100

33,6

3,4

91

9

Kerékpárút

0

0

0

0

0

0

Forrás: Nagyközség önkormányzata

A település belső úthálózata megfelelően kiépített, műszaki színvonala megfelelőnek mondható. A belterületi utak hossza jelenleg 35,5 km, ennek 42,3%-a szilárd burkolattal ellátott. A szilárd burkolatú utak aránya az utóbbi három évben rohamosan növekedett.

Tömegközlekedés

A település vasúti pályaudvarral rendelkezik a 40. számú Budapest-Pécs vonalon. Az állomás autóbuszos megközelítése megoldott, a két közlekedési forma jól kombinálható. A vonalon közlekedő személy- és gyors vonatok a nagyközség vasútállomásán megállnak, az InterCity, valamint a nemzetközi viszonylatban közlekedő szerelvények pedig csak áthaladnak a vasútállomáson. A napi 95 személyszállító szerelvény közül 39 járatnak Pusztaszabolcs a vég-, vagy induló állomása. Pusztaszabolcs a budapesti agglomerációt feltáró elővárosi vasúthálózat egyik külső végpontjaként szerepel a hazai területfejlesztési dokumentumokban.
Az autóbuszos közlekedést a helyi és helyközi utazásokra veszik igénybe a vasúttól távolabbi településrészek lakói. A vasutat távolsági, illetve az állomás szomszédságában lakók helyközi utazásokra is használják. Naponta négy pár buszjárat közlekedik Pusztaszabolcs és Székesfehérvár viszonylatában; 6 buszmegálló biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők igényeit.
Pusztaszabolcs önkormányzata aktív szerepet vállal a helyi és helyközi közlekedési lehetőségek kínálatának szélesítésében, ezzel is javítva a megközelíthetőséget, a települési életminőséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozás a térségi tömegközlekedési hiányosságok orvoslására menetrend szerint üzemelő helyközi járatokat üzemeltet.

Kerékpáros közlekedés

A településen belüli közlekedésben meghatározó erejű a kerékpár, amely mint közlekedési eszköz egyre népszerűbb a fiatal felnőttek körében is, a terjedő egészséges életmódra nevelés egyik eredménye. A kerékpárutak településközi kiépítettségében meglévő hiányosságok pótlására Pusztaszabolcs már térségi összefogással adott be pályázatot. Az uniós pályázat összhangban áll a megyei területfejlesztési tervvel is, amely a meglévő közutakkal párhuzamos kerékpárutak kiépítését tartja kívánatosnak.
Az 2003. évi XXVI. törvény VII. fejezet, 1/7.sz. melléklete alapján (OTRT) kialakítandó Országos Kerékpárút Törzshálózat Duna-menti kerékpárútja megközelíti a települést, ezzel is segítve a turisztikai célok megvalósítását, a kistérségi kapcsolatrendszer erősítését. Az EuroVelo hálózat 6. sz. útvonala (Rajka–Mosonmagyaróvár–Győr–Komárom–Esztergom–Szentendre–Budapest–Ráckeve–Solt–Baja–Mohács–Udvar) a nemzetközi kerékpárforgalomba történő bekapcsolódást is segíti, javítva az aktív turizmus helyi feltételrendszerét.
A vázolt fejlesztések a település megközelíthetőségét, elérhetőségét, gazdaságát pozitív irányban befolyásolják, tovább erősítve népességmegtartó képességét. A kiépülő új kapcsolatok Pusztaszabolcsot a fővárosi agglomeráció külső pereméhez közelítik, amely folyamat több szempontból is felértékeli a települést.


Térkövezett centrum és 2006-ban aszfaltozott út 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album041.jpg