Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Népességszám alakulása és népmozgalom Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Népességszám alakulása és népmozgalom
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A község lakosságszámának alakulását illetően megállapítható, hogy Pusztaszabolcs a kezdetektől fogva kiemelkedni látszott a környező települések közül, amit főként mezővárosi jellegének köszönhetett. Amint arra a rövid történeti bemutatás során már történt utalás, a lakosság száma az elmúlt kb. kétszáz évben dinamikusan növekedett. A lakosságszám alakulását jelentősen nem befolyásolták a világháborúk sem. A népességszám első nagyarányú növekedése a vasút kiépítésének idejére tehető (1900 körül), 1919-ben a horvátországi vasutasok egy része Pusztaszabolcson kapott lakást, növelve ezzel a lakosság számát.
Az első világháború idején körülbelül 400 fővel nőtt a település lakosság száma, a második világháború idején igaz kisebb mértékben ugyan, de továbbra is pozitív maradt a bevándorlás. A földreform idején (1945) 700 házhelyet jelöltek ki, amely több száz beköltöző családnak adott otthont. 1960-1970 között lakótelepek épültek, amely újabb 100 család letelepedését segítette. összességében megállapítható, a népesség számának folyamatos növekedését jó geopolitikai és infrastrukturális helyzetének, valamint gazdasági körülményeinek köszönhette a település.
Az 1960-as években bekövetkezett szocialista településfejlődés tovább dinamizálta a községet. Az egyre kedvezőbben alakuló életszínvonal, a gazdasági fejlődés tovább erősítette a népmozgalmi mutatókat. A több évtizede tartó tendenciában a rendszerváltozás sem okozott törést. 1990 óta is folyamatosan terjeszkedik a község. A bővülést külterületek belterületbe vonásával, majd telkek kialakításával és azok közművesítésével oldotta meg az önkormányzat, az új telkeket a fiatalok kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A nagyközség főbb területi és népességi adatai
Megnevezés
1990
2001
2005/2006
A nagyközség területe (km2)
51,67 51,67 55,66
Ebből: - belterület (km2)
    3,49
- külterület (km2)     48,17
Lakónépesség száma (fő)
5860 6295
6489
Ebből: - belterületi népesség (fő)
    6272
- külterületi népesség (fő)     217
Népsűrűség (fő/km2)
113,4
121,8 116,58
Ebből: - belterületi (fő/km2)     1797,13
- külterületi (fő/km2)     4,5
Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001., Nagyközségi önkormányzat

  A község állandó népessége 6489 (2006) fő, a nappali lakónépesség ennél is több, amit a településen tanuló diákok és a bejáró dolgozók száma egészít ki.

A lakónépesség 1980 és 2005 közöttA térség általános demográfiai vizsgálata során kiderült, hogy Pusztaszabolcs kedvező helyzetűnek tekinthető, a lakónépesség 1 km2-ére eső átlagos népsűrűsége 116,58 fő, ami meghaladja az országos átlagot (109,6 fő/km2). Ugyanez az adat a belterületi lakónépesség esetén 1797,13 fő/km2 (2006), ami szintén meghaladja az országos átlagot, annak ellenére, hogy a település közigazgatási területe nagy.

A külterületek lakónépessége 2006-ban
Külterület megnevezése
Lakosságszáma (fő)
Szabolcspuszta 45
Felsőcikola 166
Paksidűlő 6A község külterületi lakossága zömében (70%) komfortos lakóingatlanokban él, 10% az összkomfortos lakóegységek aránya és mindösszesen 20% a komfortfokozat nélküli ingatlanok aránya. A lakóegységek vezetékes ivóvízzel és árammal ellátottak, a gáz és a csatornahálózatba azonban csak részlegesen kapcsolódnak.


 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album001.jpg