Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs rövid bemutatása - Gazdaság, gazdálkodás | Nyomtatás |
Tartalomjegyzék
Pusztaszabolcs rövid bemutatása
Általános jellemzés
Közlekedési csomópont
Gazdaság, gazdálkodás
Közművesítés és kommunális ellátás
Címerünk
Minden oldal

Gazdaság, gazdálkodás

Az önkormányzat gazdálkodása évek óta kiegyensúlyozott, amely gyakorlat az alapfeladatok ellátásán túl további funkciók kiépítéséhez biztosít alapokat. A 2003. évben elfogadott településfejlesztési koncepció helyet biztosít a település iránt fokozódó érdeklődést mutató befektetési elképzelések megvalósításához. Pusztaszabolcson új ipari termelőüzemek kezdték meg működésüket, a település határában két szélerőmű-parkot terveznek 20-20 darab generátorral.
A település gazdasági, foglalkoztatási profilja egyre inkább ipari, illetve szolgáltatási jelleget ölt, melyben meghatározó szerepet vállalnak a kis- és középvállalkozások. A kitűnő közlekedési kapcsolatrendszer és a kedvező korstruktúra következtében jelentős a helyi munkaképes lakosság körében a más településeken történő munkavállalás, ugyanakkor a helyben foglalkoztatottak 11,5%-a más településekről ingázik Pusztaszabolcsra. A kedvező gazdasági folyamatok következtében a településen gyakorlatilag ismeretlen a munkanélküliség.
A kiskereskedelmi infrastruktúra alapvetően a településen élők igényeinek kielégítésére koncentrál, ugyanakkor bizonyos tekintetben térségi szerepeket is felvállal. Az időszakosan nyitva tartó piac jelentős térségi szerepet tölt be, hiszen a térségben egyedüli teremti meg a piaci kereskedelmi igények kielégítésének legális lehetőségét. A piac egyre bővülő vonzáskörzete kiterjed a környező településekre is.
Pusztaszabolcs és térsége országos jelentőségű turisztikai attrakcióval nem rendelkezik, de adottságainak megfelelő kihasználásával e tekintetben is fejlődés várható. A település határában található kiterjedt, több ezer négyzetméteres vízfelületű tórendszer fekszik (Felsőcikolai-tó, Szabolcsi-tó). A tó melletti idegenforgalmi elképzeléseket a Cikolai Projektben foglalta össze az önkormányzat. A Felsőcikolai-tóra jelentős horgász turizmus épült, a horgász egyesület tagjainak száma a közelmúltban enyhén emelkedő tendenciát mutatva, napjainkban 500 fő körüli. A horgászok elsősorban a környező községekből (Iváncsa, Besnyő, Szabadegyháza, Perkáta) kerülnek ki, de a találunk közöttük dunaújvárosi, sőt budapesti horgászt is. A részben a horgászattal kapcsolatos, részben más regionális attrakciókat felkereső falusi turizmus és egyéb kereskedelmi szálláshelyek kínálata elsősorban német és belföldi turistákat szolgál.

Pusztaszabolcs komplex vonzáskörzete

A település jelenlegi vonzáskörzete igen kiterjedt, ugyanakkor jól elkülöníthető körzetekre osztható az egyes vonzásfunkciók alapján. A legtágabban értelmezett térségi szerepek a megye távolabbi szegleteiben is érzékelhetők, egyes esetekben (vasút) országos kisugárzásúak. E relatív vonzás – amely olyan jelentős funkciókból áll össze, mint foglalkoztatás, kultúra, sport, turizmus – kiegészíti, színesíti a megye egyéb térségi központjainak kínálatát. A nagyközség hegemón vonzáskörzete a 70-es és 6-os országos közúti vonalak közé eső, Pusztaszabolcs közvetlen elérhetőségébe tartozó kilenc település, ahol a fenti funkciók magasabb intenzitása mellett az oktatás, az egészségügyi ellátás, a kereskedelem hatásai is érvényesülnek. Pusztaszabolcs teljes körű vonzása a nagyközséghez tartozó külterületek mellett Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Szabadegyháza, Zichyújfalu településekre terjed ki, így közel 20 000 lakos térségi központjaként működik. Az abszolút vonzáskörzet alkotói az oktatási, egészségügyi, igazgatási, foglalkozatási, kereskedelmi, pénzügyi, közlekedési, közbiztonsági, kulturális, sport és szabadidős funkciók.

Pusztaszabolcs komplex vonzáskörzete

  

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album069.jpg