Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs rövid bemutatása - Közlekedési csomópont | Nyomtatás |
Tartalomjegyzék
Pusztaszabolcs rövid bemutatása
Általános jellemzés
Közlekedési csomópont
Gazdaság, gazdálkodás
Közművesítés és kommunális ellátás
Címerünk
Minden oldal

Közlekedési csomópont

Pusztaszabolcs közlekedéshálózata igen sokrétű, a jó megközelíthetőséget, valamint a térségi kisugárzást a település méretét meghazudtolóan jól kiépített közlekedési infrastruktúra szolgálja. A község közigazgatási területét jelentős nemzetközi, országos és regionális kapcsolatokat biztosító közlekedési pályák szelik át. Pusztaszabolcs társadalmi-gazdasági életében a vasút történelmi távlatokban is meghatározó jelentőségű, ugyanakkor a közeljövő prognosztizálható fejlesztései ezen ágazatban további helyzeti energiákkal ruházhatják fel a települést. A vasúti pályaudvara Budapesthez kapcsolódó elővárosi személyszállító vasúthálózat egyik végállomása, teherforgalmi átrakodó és rendezőállomás. A Pécs–Budapest vasútvonal meghatározó állomása, domináns szekunder forgalmi pontként kapcsolatot teremt a térség két megyei jogú városával is.
Naponta 95 személyszállító vonat halad át a településen. Forgalmi irányokban meghatározó az intraregionális kapcsolatrendszer, de az országos rendszerben elfoglalt pozíció is kiemelkedő. Átszállás nélkül érhető el a településről Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gyékényes, Paks, Pécs és Székesfehérvár, míg Puszaszabolcs 39 járat vég-, vagy induló állomásaként szerepel, amely viszonylatok elsősorban fővárosi és térségi kapcsolatokat biztosítanak.
Mind az országos, mind a megyei fejlesztési tervek komoly szerepet szánnak Pusztaszabolcsnak, alapozva a vasúthoz kapcsolódó infrastruktúrájára, történelmi távlatokban is értékelhető hagyományaira, vasutas kultúrájára. A település a közeljövőben kiépülő, Siemens motorvonatokkal üzemelő budapesti elővárosi vasút végpontjaként, karbantartó és szerelő bázisaként szerepel, az ehhez szükséges infrastrukturális lehetőségek adottak, a tervezés folyamatban van. A fővárost elkerülő interregionális pályarendszer megvalósításaként Pusztaszabolcs a Székesfehérvár–Szolnok transzverzális pálya meghatározó elemeként kerül számításba. A közeljövőben megépíteni tervezett Budapest–Zágráb nagysebességű vonal érinti a település határát, a jelentős beruházás pusztaszabolcsi vasúti infrastruktúrát is hasznosít, ágazati munkahelyteremtő szerepe számottevő lehet.
Pusztaszabolcs közúti megközelíthetősége jónak mondható, amely helyzet további jelentős fejlődésnek néz elébe a térséget érintő közúthálózat-fejlesztési beruházások nyomán. A 2006. évben elérte a települést az M6-os autópálya, amely tovább javítja Pusztaszabolcs megközelíthetőségét, térségi szerepeinek kiteljesedését. A (Rábafüzes–Veszprém)–Székesfehérvár–Dunaújváros(–Szolnok) vonalon kiépítendő M8-as autópálya is a település határában húzódik majd felértékelve a Pusztaszabolcs pozícióját.
Az 2003. évi XXVI. törvény VII. fejezet, 1/7.sz. melléklete alapján (OTRT) kialakítandó Országos Kerékpárút Törzshálózat Duna-menti kerékpárútja megközelíti a települést, ezzel is segítve a turisztikai célok megvalósítását, a kistérségi kapcsolatrendszer erősítését. Az EuroVelo hálózat 6. sz. útvonala (Rajka–Mosonmagyaróvár–Győr–Komárom–Esztergom–Szentendre–Budapest–Ráckeve–Solt–Baja–Mohács–Udvar) a nemzetközi kerékpárforgalomba történő bekapcsolódást is segíti, javítva az aktív turizmus helyi feltételrendszerét.
A településtől 30 kilométernyi távolságban, vasúton és közúton is jól elérhetően két jelentős dunai kikötő (Dunaújvárosi, Százhalombatta) működik elősegítve bizonyos ipari tevékenységek folytatását, továbbiak megtelepedését. A légi közlekedés helyi lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor a település határában működik egy országos jelentőségű légi-irányítási jelzőberendezés.
A vázolt fejlesztések a település megközelíthetőségét, elérhetőségét, gazdaságát pozitív irányban befolyásolják, tovább erősítve népességmegtartó képességét. A kiépülő új kapcsolatok Pusztaszabolcsot a fővárosi agglomeráció külső pereméhez közelítik, amely folyamat több szempontból is felértékeli a települést.
Pusztaszabolcs önkormányzata aktív szerepet vállal a helyi és helyközi közlekedési lehetőségek kínálatának szélesítésében, ezzel is javítva a megközelíthetőséget, a települési életminőséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozás a térségi tömegközlekedési hiányosságok orvoslására menetrend szerint üzemelő helyközi járatokat üzemeltet. Ritkaságszámba megy az a települési gyakorlat, amely ingyenes és rendszeresen közlekedő járatokat működtet Velence, Agárd, Iváncsa és Dunaújváros viszonylatokban. A település nagy kiterjedésére tekintettel teljes mértékben megoldott a helyi tömegközlekedés. A menetrendek kialakítása a térségi és helyi kívánalmak közös figyelembevételével történik, igazodva a munkavállalás és az oktatás igényeihez. 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album005.jpg