Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Kultúrális egyesületek

A „Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért” Alapítvány

A Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola 1995-ben létrehozott alapítványa, a nyelvi kultúra ápolásának területén tevékenykedik. Azon tehetséges diákokat támogatja, akik elsősorban magyar és az idegen nyelvi területen kiemelkedően jó eredményeket értek el versenyeken. Segíti a diákokat szakkönyvekkel, számítástechnikai eszközökkel a pályázatuk megírásában. Évente ösztöndíjat ad a kiváló tanulóknak.
Elnöke Végh Kornél, székhelye Mátyás király u. 16-20.

 

Csipesz Ifjúsági Egyesület

Célkitűzései: Pusztaszabolcson és Adonyban támogatni és kibontakoztatni a kulturális életet. Felkelti a fiatalok érdeklődését a nekik szóló rendezvények iránt, segíti a társadalmi életben való aktív részvételt és felkelti az érdeklődést a környezetvédelem iránt. Segíti a mozgáskorlátozottakat és azokat a fiatalokat, akiknek az életben kevesebb lehetőségük van. Védi és gondozza a kulturális örökségeket és az emlékműveket. Rendszeres programok: filmfesztivál és ifjúsági találkozó szervezése, diáknap megrendezése, programok szervezése a hátrányos helyzetű fiataloknak, képzések szervezése, német gyerekek fogadása.
Az egyesülethez csatlakozott két nem önálló szervezett is. Az egyik a Vadócok Gyermektánccsoport, mely 1997 óta működik, jelenleg 11 fővel. Táncórákat, fellépéseket szerveznek. Bemutatókat tartanak szülőknek, önkormányzati rendezvényeken szerepelnek, versenyeken vesznek részt. Vezetője: Sárai Gyöngyi.
A másik a Színjátszók Csoportja, mely művelődési csoport szintén 1997-ben alakult. A tagok száma kb. 50 fő. Előadásokkal színesítik a helyi önkormányzati rendezvények és a kistérség programjait. Évente hat-hét országos fesztiválon vesznek részt, 2006-ban a Sümegi Faluszínház Találkozón elnyerték az első díjat. Vezetője Tánczos Krisztina.
A Csipesz Egyesület elnöke Radics Anikó, székhelye Szabolcs puszta 3.

Csipesz Egyesület logo

 

Józsefes Gyermekekért Alapítvány

Az 1998-ban létrehozott alapítvány céljai között szerepel az iskolás gyermekek segítésének szervezése, a tanulók továbbtanulásának elősegítése, tanulók tanulási eredményének fejlesztése, esélyegyenlőség javítása tehetséggondozás, kulturális rendezvények támogatása, táborozások, kirándulások szervezése. Az Alapítvány Díjai: „Józsefes Gyermekekért Díj”: 2003-ban alapított díjat évente, a tanévzáró ünnepélyen kapja meg egy tanuló, egy tanító, egy tanár és egy szülő. „Jó Tanuló – Jó Sportoló” díj: 2007-ben alapították ezt a díjat azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanév során mind tanulásban, mind a sport területén.
Elnöke Pfeffermann Gyuláné, székhelye Mátyás király u. 14. Honlap: http://jgya.atw.hu, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Kotta Egyesület

Az egyesület a zene szeretetének fontosságát kívánja a településen élőkben tudatosítani és különböző rendezvényekkel a kistérségi összetartozását kívánják erősíteni. A családok számára kulturális és szabadidős tevékenységet szerveznek. Az egyesület politikamentes, politikai pártot nem támogat és attól támogatást nem fogad el. Rendszeres programokat szerveznek a hátrányos helyzetű gyerekek részére, valamint az Életmód és Szenvedélyek Napjának lebonyolításában is részt vesznek.
Elnöke Sztupa József, székhelye: Ady E. u. 39/B

 

Manóvár Óvodáért Alapítvány

A 2006-ban létrehozott alapítvány célja a pusztaszabolcsi Manóvár Óvodába járó gyermekek személyiségének fejlesztése, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelése; az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlása, tanulmányi kirándulások finanszírozása; színházi, planetáriumi előadások látogatásának finanszírozása a 3-8 éves óvodás korosztály számára. Néphagyományok ápolása óvodai kézműves foglalkozások keretében; szabadidős foglalkozások keretében meghívott előadóművészek műsorainak támogatása; egészséges életmóddal kapcsolatos programok szervezése.
Rendszeres uszodai látogatásokat szerveznek az óvódásoknak. A gyermekhét alkalmából előadóművészek színesítik az óvoda hétköznapjait, rajzkiállításokat szerveznek pl. a Madarak és Fák Napja alkalmából. Eredményes munkájuk a magas számú részvételnek, a szülők aktív közreműködésének és az összehangolt testületi munkájuk eredménye.
Az alapítvány elnöke Szőkéné Sági Erzsébet, székhelye a Velencei út 65. sz. alatt található.

Manóvár Alapítvány logo

Öreg Diákok Baráti Egyesülete

Az egyesület volt pusztaszabolcsi általános iskolai tanulókat tömörítő társadalmi szervezet. Célja a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola támogatása. Kiemelt feladatának tekinti a József Attila Általános Iskola, mint intézmény eszmei tárgyi és anyagi javakkal való támogatását.
Elnöke Domak Istvánné, székhelye: Mátyás K. u. 14.

 

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány

Az 1998-ban alapított alapítvány szerepe vitathatatlan a település hagyományainak kutatásában, feltárásában és gondozásában. Az Alapítvány gondozza a pusztaszabolcsi helytörténeti gyűjtemény, melynek a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ad otthont. A gyűjtemény folyamatosan bővül és a kiállítás egész évben megtekinthető. Közreműködnek a községtörténeti füzetek megjelenésében, melyek a helyi kulturális értékekről adnak képet. Minden évben más témát, eseményt vagy évfordulót dolgoz fel a füzet, immár a 13. Községtörténeti füzet jelenik meg. Az alapítvány a legjelentősebb önkormányzati rendezvény, a Szabolcs Napok társrendezője is. Segíti a kisgyermekes és gyeses anyukákat, mint munkavállalóként hátrányos helyzetű társadalmi csoportot (pl. Kismama Klub), például oly módon, hogy 2007-ben átfogó munkaerő piackutatást végzett a közreműködésükkel.
Elnöke Molnár Sándor, székhelye Mátyás király u.16-20.

Helytörténeti kiállítás

 

Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület

Az 1999-ben alapított társadalmi szervezet célja a helyi kulturális értékek, a helyi zenei kultúra hagyományainak védelme, a helyi védett tárgyi értékek feltárása és megóvása. 18 tagjával részt vállalt a római katolikus templomban található védett korabarokk orgona felújításának megszervezésében. Immár hagyományosan havonta megrendezésre kerülnek az orgonakoncertek, melyek szervezésében az egyesület részt vesz. A József Attila Általános Iskolával közösen évente népdalversenyt szerveznek, mely már kistérségi színtű.
Elnöke Csányiné Pergel Andrea, székhelye Szent István u.41.

 

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület

A község sorsáért felelősséget vállaló és aktív polgárok hozták létre 2001-ben. A 22 taggal évente hat alkalommal kulturális, ismeretterjesztő előadásokat szervez. A Kistérségi Civil Egyeztető Fórum tagja, amelynek munkájában folyamatosan részt vesz. Rendszeresen ülésezik és véleményezi a Kistérségi Társulás üléseinek előterjesztéseit. A 2002-ben megkezdett kulturális estek sorozatát immár hagyományosan minden évben lebonyolítják. Az ismeretterjesztő előadásokat úgy állítják össze, hogy a magyar kultúra, tudomány és környezetvédelem területei is képviselve legyenek neves előadók által.
Elnöke Csuti Géza, székhelye Sport u. 2/2.

 

Zsiráf Alapítvány

A 2006. december 1. óra működő alapítvány célja a Pusztaszabolcson működő Zsiráf Óvoda gyermekeinek neveléséhez, képességfejlesztéséhez, környezeti neveléséhez valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez való hozzájárulás; kulturális értékek, hagyományok kialakítása, ápolása; a szülők pedagógiai, pszichológiai tájékozottságának növelése, nevelési tanácsadás; hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az Alapítvány célját konkrét tevékenységgel valósítja meg, mint pl. a Zsiráf Óvoda támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel; erőszakmentes kommunikáció népszerűsítése, gyakorlati elsajátításának elősegítése; sport, kulturális, művészeti programok megvalósításának anyagi támogatása. Rendszeresen rendeznek kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat szerveznek, nyílt napokat tartanak, valamint mese délelőttöket tartanak.
Elnöke Csiki Andrea, székhely Deák F. u. 21/1. Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
Honlap: www.zsirafovoda.uw.hu

 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhetőek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album084.jpg