Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Településszerkezet
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A jelenlegi településszerkezet kialakulása, mai jellemz?i

Kezdetben a mai településközpont köré épültek a szórványos telepszer? épületegyüttesek, amelyek a XIX század végére épültek egybe a központi vasúti pályaudvar körül (ún. Ó-falu). Pusztaszabolcs lakossága az utóbbi 100 évben növekedett rohamosan. A második világháborút követ?en alakult ki a belterület észak-nyugati részén az összefügg? településterület ún. Újfalu). Az ide települ?knek (vasutasoknak; azoknak, akik Budapest agglomerációjában kívántak élni) saját maguknak kellett, kell megteremteni a letelepedés feltételeit. A családi házas lakókörnyezet, átlagosan 300 négyszögöl telekmérettel lehet?séget biztosít a közeli városokban dolgozók számára akár a kikapcsolódásra, akár a családfenntartás kiegészít? tevékenységére. A vasút közelébe épített emeletes házak kivételével az egy-két szintes házak egységes településképet biztosítanak. Jól kiegészítik egymást a 80 éve épült vályogházak az utóbbi id?szakban épült épületekkel.
Új építés? családi házak


A község templomai (el?bb katolikus, majd a református) közvetlenül a II. világháború el?tt épültek. A Szent Imrére felszentelt katolikus templom a községi térben való elhelyezése olyan különlegesség, amely egyedivé teszi a település szerkezetét.

A településközpont (vasutas) lakóházai és a lakótelep


Az egykori település mag a község templomávalA templom felszentelésekor került Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyet a pesti ferences templomban Liszt Ferenc is használt. Ez az orgona Magyarország egyik legrégibb ilyen hangszere. A sorompó mellett található kiállítási tárgyként egy régi 375 sorozatú g?zmozdony.
A helyi védettség alatt álló g?zmozdony

A település szerkezetét alapvet?en meghatározza a vasúti csomópont köré települt szolgáltatás kör, valamint a modern, sakktáblás elrendezés? telekszerkezet.
Jellegzetes településrészlet, középen az oktatási komplexummal
(általános és középiskola és a sportcsarnok)A települést kettészeli a Budapest-Pécs vasútvonal, amelyt?l DK-re az Ófalu, attól ÉNy-ra az Újtelep található. Az Ófaluban régi típusú beépítéssel, sz?kebb utcákkal találkozunk, míg a település kétharmadát kitev? újtelep sakktáblás szerkezet? úthálózat útjai jellemz?en 25 méter szélesség?ek. A vasút mellé települtek a szolgálati lakások, házak, valamint a települést kiszolgáló kereskedelmi egységek többsége. Ezekre az alapokra épült a mai településközpont, melynek meghatározó elemei a rendezett és parkosított, városias környezetet eredményez? panelházsor, az üzletsorok, a panzió; az igazgatási funkciók ellátását szolgáló épületek, a posta, a polgármesteri hivatal, a vasútállomás épülete, a rend?r?rs, a Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálat és a piac. A településközpontban található továbbá az I. világháborús emlékm?, a rendezett millenniumi park, és a tágabb értelemben vett központ része a középiskola, a 600 f?s általános iskola, az orvosi rendel?k, az óvodák és a könyvtár is.

Milleniumi park


 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album001.jpg

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch