Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Közlekedés, közm?ellátás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Pusztaszabolcs önkormányzata és lakossága jelent?s lépéseket tesz a települési infrastruktúra-ellátottság javítása érdekében. A fokozatosan, egymásra épül? elv szerint kialakított beruházások a települési szolgáltatások körét b?vítették, alapvet?en javítva a lakosság életmin?ségét. A településen teljes kör? az infrastrukturális ellátottság, az alapm?vek kiépítettsége befejezettnek tekinthet?.
Pusztaszabolcs közlekedési ellátottsága igen sokrét?. A nagyközség közigazgatási területét jelent?s nemzetközi, országos és regionális kapcsolatokat biztosító közlekedési vonalak határolják. A településen vasúti f?vonal, valamint helyi jelent?ség? közúti vonal található, amely jelent?sen segíti a települést vonzáskörzetének kiterjesztésében.

Vasút


Pusztaszabolcs a Pécs-Budapest f? vasútvonal mellett található település. Vasúton Székesfehérvár (30 km), Sárbogárd (30 km), Dunaújváros (30 km) és Budapest (50 km) irányából egyaránt elérhet?. Az említett településeken keresztül az ország (s?t a határon kívüli területek) bármely pontjáról elérhet?, vasúti csomópont. Ennek köszönhet?en a helyközi tömegközlekedés 70%-át a vasút biztosítja.
Naponta 95 személyszállító vonat halad át a településen. Forgalmi irányokban meghatározó az intraregionális kapcsolatrendszer, de az országos rendszerben elfoglalt pozíciója is kiemelked?. Átszállás nélkül érhet? el a településr?l Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gyékényes, Paks, Pécs és Székesfehérvár, míg Pusztaszabolcs 39 járat induló-, vagy végállomásaként is szerepel, amely viszonylatok els?sorban f?városi és térségi kapcsolatokat biztosítanak.
Mind az országos, mind a megyei fejlesztési tervek komoly szerepet szánnak Pusztaszabolcsnak, alapozva a vasúthoz kapcsolódó infrastruktúrájára, történelmi távlatokban is értékelhet? hagyományaira, vasutas kultúrájára. A település a Siemens motorvonatokkal üzemel? budapesti el?városi vasút végpontjaként, karbantartó és szerel? bázisaként szerepel. A f?várost elkerül? interregionális pályarendszer megvalósításaként Pusztaszabolcs a Székesfehérvár–Szolnok transzverzális pálya meghatározó elemeként kerül számításba. A közeljöv?ben megépíteni tervezett Budapest–Zágráb nagysebesség? vonal érinti a település határát, a jelent?s beruházás pusztaszabolcsi vasúti infrastruktúrát is hasznosít, ágazati munkahelyteremt? szerepe számottev? lehet.
Közút

A község közúti megközelíthet?sége jónak mondható. A települést északról – a 7-os útról letérve – a Gárdony – Pusztaszabolcs, keletr?l a 6-os úttal összeköt? Adony – Iváncsa – Pusztaszabolcs, nyugatról a Székesfehérvár – Seregélyes – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs és délr?l a Dunaújváros – Perkáta – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs összeköt? úton lehet megközelíteni. Az említett utakon keresztül közvetlen autópálya összeköttetése van (M6-M7). Az M6-os autópálya, amely két leágazással javítja Pusztaszabolcs megközelíthet?ségét, fokozza térségi szerepeinek kiteljesedését. A (Rábafüzes–Veszprém)–Székesfehérvár–Dunaújváros(–Szolnok) vonalon kiépítend? M8-as autópálya is a település határában húzódik majd felértékelve Pusztaszabolcs pozícióját.
A település területén halad keresztül a 6205. és a 6207. sz. összeköt?út, valamint 62112 sz. beköt?út. Ezek közül a legnagyobb forgalmat a 6207. sz. út bonyolítja, amely a Velencei-tavat köti össze Pusztaszabolcson keresztül Adonnyal és a 6-os úttal. Az országos közutak fejlesztése hosszú távon nem várható. A forgalom-el?rejelzések alapján az utak keresztmetszetei hosszútávon nem megfelel?ek.

Vízi- és légiközlekedés

A települést?l 30 kilométernyi távolságban, vasúton és közúton is jól elérhet?en két jelent?s dunai kiköt? (Dunaújvárosi, Százhalombatta) m?ködik el?segítve bizonyos ipari tevékenységek folytatását, továbbiak megtelepedését.
A légi közlekedés helyi lehet?ségei korlátozottak, ugyanakkor a település határában m?ködik az egyik országos jelent?ség? légi-irányítási jelz?berendezés.

Az M6-os autópálya pusztaszabolcsi csomópontja
 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album023.jpg

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch