Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
Az oktatási intézmények

Az óvodai nevelést és az általános iskolai képzést a település m?ködteti, a középiskola megyei fenntartásban van, de a m?ködéshez szükséges vagyont a települési önkormányzat biztosítja. A középiskola négy és hat osztályos gimnáziumi, közgazdasági szakközépiskolai képzésen túl feln?ttoktatást is szervez.
A kínálatot színesíti a dunaújvárosi központtal m?köd? Violin M?vészeti Iskola oktatása. Annak érdekében, hogy helyben is legyen lehet?ség a m?vészetoktatásra, a József Attila Általános Iskola zongora, furulya, gitár és dráma tagozatoknak ad helyet. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban kihelyezett tagozatként indít festészetet, drámajátékot és zongora tanszakot. 2003 februárjában indult az Artemis Nyelviskola Pusztaszabolcson, diákjainak egy része a környez? településekr?l kerül ki (Iváncsa, Besny?, Beloiannisz). Az általános iskola helyiségében OKJ besorolású üzletvezet?i szakképzés folyik, egy budapesti cég szervezésében.

Az óvodai nevelés

Az óvodai képzést két intézmény biztosítja Pusztaszabolcson:

  • Zsiráf Óvoda /korábban: I.sz.óvoda/(Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) – 120 fér?hely
  • Manóvár Óvoda /korábban: II.sz.Óvoda/(Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) – 180 fér?hely
Az óvodák 99 és 95%-os kihasználtsággal m?ködnek. Az egyik óvoda épülete 30, a másiké 10 éves. Az óvodák ellen?rizetten jó színvonalon szolgáltatnak.
Az els? óvoda 1929-ben épült. A községi elöljáróság az intézmény létrehozását azzal indokolta, hogy a több mint 300 házból álló faluban jórészt MÁV alkalmazottak, napszámosok, aratómunkások és ipari munkások éltek, gyermekeik munkaid?ben felügyelet nélkül maradtak a lakásban. Az óvodát igényl? gyermekek száma 100 f? körül volt. 1952-t?l két csoportossá alakult az óvoda. 1954-ben elkészült a három helyiségb?l álló konyha. 1966-ban a Velencei úton felépült a II. sz. Óvoda, majd 1968-ban összevonták az a két intézményt, élén függetlenített vezet? óvón?vel. 1973-ban három, 1980-ban négycsoportosra b?vült az I. sz. Óvoda, ekkor még közös vezet?vel. 1985-ben a II. sz. Óvoda hat csoportos lett és ekkor kerül ismét külön vezetés alá a két intézmény, mindez fels?bb szakmai utasításra.
1993-ban az I. sz. Óvoda tet?szerkezete életveszélyessé vált, ezért új intézmény épült, új helyen, melyet 1994 decemberében adtak át. Ez az óvoda is száz fér?helyes, négy csoporttal üzemel, az épületben külön bejárattal két iskolai osztály is helyet kapott. Modern és korszer? épületben m?ködik ma az óvoda, a csoportszobák világosak, átjárhatók, melegít?konyhával, mosó–vasalóhelyiséggel rendelkeznek. A csoportszobák otthonosak, esztétikusak a kreatív óvón?knek köszönhet?en. Az udvarokon természetes anyagokból készült mozgásfejleszt? játékok vannak, melyek jól harmonizálnak a környezettel.

A Manóvár óvoda épülete

Programjaik alapján az óvodák alapvet? feladatuknak tekintik a következ?ket:

  • A helyi sajátosságokra (természeti és társadalmi környezet) épül? nevel?tevékenység, mint a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Testi nevelés.
  • Érzelmi nevelés.
  • Értelmi nevelés.
  • Sajátos nevelési igények kielégítése (logopédiai gondozás, fejleszt? pedagógia).
  • Családi nevelés kiegészítése a gyermek 3. életévét?l az iskolába lépésig.

Az alapvet? feladatokon túl fontos szerepet kap a gyermekek és szül?k kapcsolatának er?sítése. A gyermeknek szóló programokon gyakran részt vehetnek a szül?k is: bábszínház, mesejátékok el?adása, óvón?k bábel?adása, nyitva van az aranykapu (iskolába men? gyermekek ünnepi hete), nyílt napok, játszóház, teadélutánok, óvodabál. 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album039.jpg

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch